Vítejte!‎ > ‎

Informace k nástupu do školy 25. 11. 2020

Budova H1

Prezenčně probíhá v celém rozsahu (mimo Tv) výuka končících ročníků dle rozvrhu:

4. A, B, C, D, 3 E, F, G a 2. N.

U nižších ročníků je prezenčně pouze odborný výcvik dle rozvrhu a zbytek je distančně.

U oborů IT, IS, PEK 2. a 3. ročník, bude informace ohledně předmětu praxe ještě upřesněna, jedná se o tyto třídy: 3. A, BP, C a 2. A, B, C

U 1. A, C bude předmět praxe učena i nadále distančně.

Budova H2

Prezenčně probíhá v celém rozsahu (mimo Tv) výuka končících ročníků dle rozvrhu:

S4.A, S4.E, T4.A

U nižších ročníků výuka probíhá dle rozvrhu na stránkách školy.

Informace k provozu školy, školní jídelny a domova mládeže.