Maturity

Obecné informace 2020
  • Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Nabídka profilových maturitních předmětů

Časový rozpis ústní části
  • Hradební (H1)
  • Hradecká (H2)

Maturitní komise
  • Hradební (H1)
  • Hradecká (H2)

Maturitní okruhy

Výsledky z minulých let