Aktivity‎ > ‎Naše projekty‎ > ‎

Projekt - Domov mládeže

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2019

Z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů.

Podzimní sportovní hry.

AKCE BYLA PODPOŘENA MAGISTRÁTEM MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ.


POSKYTNUTÍ MIMOŘÁDNÝCH ÚČELOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ PRO ROK 2018

PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Cíl projektu

Zabezpečit kvalitní a smysluplné trávení volného času, rozšířením zájmové činnosti pravidelné, příležitostné a spontánní.

Zkvalitní se tak sportovní aktivity ubytovaných žáků v zájmové činnosti: posilování, relaxace, zdravý životní styl.

Vybavení pro zájmový útvar pravidelných zájmových činností - sportovní hry.

AKCE BYLA PODPOŘENA KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM.


VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2018

Z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů.

Podzimní sportovní hry.

AKCE BYLA PODPOŘENA MAGISTRÁTEM MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ.


POSKYTNUTÍ ÚČELOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ PRO ROK 2017

PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Cíl projektu

Zabezpečit kvalitní a smysluplné trávení volného času, rozšířením zájmové činnosti pravidelné, příležitostné a spontánní.

Zkvalitní se tak sportovní aktivity ubytovaných žáků v zájmové činnosti: posilování, relaxace, zdravý životní styl.

Vybavení pro zájmový útvar pravidelných zájmových činností - sportovní hry.

AKCE BYLA PODPOŘENA KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM.


VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2017

Z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů.

Podzimní sportovní hry.

AKCE BYLA PODPOŘENA MAGISTRÁTEM MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ.


ZÁJMOVÁ PRÁCE SE ŽÁKY MIMO VYUČOVÁNÍ PRO ROK 2016

DOTAČNÍ PROGRAM 16 MUP 02 -0004 -  KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Cíl projektu

Zabezpečit kvalitní a smysluplné trávení volného času, rozšířením zájmové činnosti pravidelné, příležitostné a spontánní.

Zkvalitní se tak sportovní aktivity ubytovaných žáků v zájmové činnosti: posilování, relaxace, zdravý životní styl.

Vybavení pro zájmový útvar pravidelných zájmových činností - sportovní hry.

AKCE BYLA PODPOŘENA KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM.


VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2016

Z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů.

Podzimní sportovní hry.

AKCE BYLA PODPOŘENA MAGISTRÁTEM MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ.


ZÁJMOVÁ PRÁCE SE ŽÁKY MIMO VYUČOVÁNÍ PRO ROK 2015

DOTAČNÍ PROGRAM 15 SMV 04 -  KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Cíl projektu

Zabezpečit kvalitní a smysluplné trávení volného času, rozšířením zájmové činnosti pravidelné, příležitostné a spontánní.

Zkvalitní se tak sportovní aktivity ubytovaných žáků v zájmové činnosti: posilování, relaxace, zdravý životní styl.

Vybavení pro zájmový útvar pravidelných zájmových činností - sportovní hry.

AKCE BYLA PODPOŘENA KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM.


VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2015

Z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů.

Podzimní sportovní hry.

AKCE BYLA PODPOŘENA MAGISTRÁTEM MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ.


ZÁJMOVÁ PRÁCE SE ŽÁKY MIMO VYUČOVÁNÍ PRO ROK 2014

DOTAČNÍ PROGRAM 14 SMV 04 -  KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Cíl projektu

Zabezpečit kvalitní a smysluplné trávení volného času, rozšířením zájmové činnosti pravidelné, příležitostné a spontánní.

Zkvalitní se tak sportovní aktivity ubytovaných žáků v těchto zájmových činnostech: posilování, relaxace, zdravý životní styl.

Vybavení pro zájmový útvar pravidelných zájmových činností - stolní tenis.

 AKCE BYLA PODPOŘENA KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM.


VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014

Z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů.

Seznamovací pobyt Benecko pro žáky 1. ročníků.

AKCE BYLA PODPOŘENA MAGISTRÁTEM MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ.


VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014

Z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů.

Podzimní sportovní hry.

AKCE BYLA PODPOŘENA MAGISTRÁTEM MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ.