Aktivity‎ > ‎Zahraniční styky‎ > ‎Sinsheim‎ > ‎

Sinsheim 2017

V letošním roce ve dnech 15.5. - 25.5.2017 proběhl již 16. ročník  mezinárodního  partnerského projektu mezi Hradcem Králové a Sinsheimem. Jedná se o spolupráci středních odborných škol zaměřených na výuku strojírenských a elektronických oborů. Nejdříve dvacet žáků ze Sinsheimu navštíví naší školu a následuje návštěva dvaceti žáků načí školy v Německu. Tato spolupráce je velice kladně hodnocena jak žáky tak, pedagogy obou zúčastněných států. Žáci i pedagogové se setkávají jak při praktických činnostech, seznamují se se způsobem výuky v jednotlivých školách poznávají se navzájem, poznávají město a region v kterém se školy nacházejí, navštěvují kulturní památky a přírodní krásy. Důležitou součástí je i komunikace - dorozumívacím jazykem je angličtina. Takto získané zkušenosti pak žáci i pedagogové uplatňují jak v osobním tak i v profesním životě a výuce. Tato spolupráce byla finančně podpořena ze strany Královehradeckého kraje i magistrátu města Hradec Králové na volnočasové aktivity žáků středních škol. Mnohokrát jim za jejich finanční příspěvky děkujeme. Bez jejich podpory by byla tato spolupráce těžko uskutečnitelná.

Karel Kubza

                          

      Odborný výcvik - programování CNC strojů                                                       Soutěžní klání Česko - Německo


                        

     
                                            
      Návštěva firmy Stueken Hradec Králové                                                                  Návštěva firmy Junker Holice
     
  

 
Comments