Aktivity‎ > ‎Zahraniční styky‎ > ‎Sinsheim‎ > ‎

Sinsheim 2018

Sinsheim 2018

V letošním roce ve dnech 9.4. - 19.4.2018 proběhl již 17. ročník  mezinárodního  partnerského projektu mezi Hradcem Králové a Sinsheimem. Jedná se o spolupráci středních odborných škol zaměřených na výuku strojírenských a elektronických oborů. Nejdříve dvacet žáků ze Sinsheimu navštíví naší školu a následuje návštěva dvaceti žáků načí školy v Německu. Tato spolupráce je velice kladně hodnocena jak žáky tak, pedagogy obou zúčastněných států. Žáci i pedagogové se setkávají jak při praktických činnostech, seznamují se se způsobem výuky v jednotlivých školách poznávají se navzájem, poznávají město a region v kterém se školy nacházejí, navštěvují kulturní památky a přírodní krásy. Důležitou součástí je i komunikace - dorozumívacím jazykem je angličtina. Takto získané zkušenosti pak žáci i pedagogové uplatňují jak v osobním tak i v profesním životě a výuce. Tato spolupráce byla finančně podpořena ze strany Královehradeckého kraje i magistrátu města Hradec Králové na volnočasové aktivity žáků středních škol. Mnohokrát jim za jejich finanční příspěvky děkujeme. Bez jejich podpory by byla tato spolupráce těžko uskutečnitelná.

Karel Kubza

                                                  


Ukázka výuky robotiky na naší škole                                                                        Exkurze do hradecké firmy pro výrobu ultralightů

                                            

Návštěva firmy Glattpharma                                                                                            Výuka automatizace na našich dílnách

Comments