Dálkové studium

Obecné informace 2018 - 2019
  • Zahájení dálkového studia
  • Konzultační dny dálkového studia
  • Přestávky
 
Učební plány 2018 - 2019
 
Rozvrhy pro 1. pololetí 2018 - 2019

Rozvrhy pro 2. pololetí 2018 - 2019

Ing. Stoupu ve výuce po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje Ing. Marek.