Dálkové studium

Obecné informace 2019 - 2020
  • Zahájení dálkového studia
  • Konzultační dny dálkového studia
  • Přestávky
 
Učební plány 2019 - 2020
 
Rozvrhy pro 1. pololetí 2019 - 2020
  • 2.UD
  • 3.UD
  • 3.UE

Rozvrhy pro 2. pololetí 2019 - 2020
  • 2.UD
  • 3.UD
  • 3.UE

Ing. Stoupu ve výuce po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje Ing. Marek.