Naše projekty‎ > ‎

Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746

Aktuálně

Dne 16.5.2018 se uskutečnil kontrolní den stavby, kterého se zúčastnili 2 zástupci dodavatele stavby, 2 zástupci naší školy, 1 zástupce CIRI, stavební dozor a 3 zástupci KHK. Pracovní schůzku vedl stavební dozor pan Ing. Táborský, který rozdělil úkoly všem zúčastněným stranám. Pak následovala prohlídka stavby vedená zástupcem dodavatele stavby panem Holubem. Na stavbě v této době probíhají bourací práce.

Dlouho očekávaná událost začátku rekonstrukce dílenského areálu na odloučeném pracovišti v Hradecké ulici je tady. Dne 9.5. 2018 byl areál slavnostně předán dodavateli stavby firmě VALC s.r.o., zastoupené ředitelem firmy panem Ing. Pavlem Valcem. Za školu byl přítomen slavnostnímu aktu ředitel školy pan PaedDr. Pavel Janovský a zástupce ředitele pan Bc. Karel Kubza. Královéhradecký kraj zastupovala náměstkyně hejtmana paní Mgr. Martina Berdychová a radní pan Mgr. Václav Řehoř. Dále byli přítomni za KHK pan Ing. Václav Nýč, za CIRI paní Ing. Lenka Bacovská a Mgr. Nikola Vargová.

Dalšími milými hosty byli zástupci tisku a rozhlasu. Všichni přítomní byli rádi, že se rekonstrukce po dlouhých odkladech konečně rozbíhá a popřáli firmě VALC, aby stavbu zdárně dokončila a předala za 18 měsíců t.j. 31.10. 2019 naší škole k užívání.