Naše projekty‎ > ‎

Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746

Aktuálně


První dodávka vybavení dílen


V rámci projektu nástavby odborných dílen byly zakoupeny dvě pracoviště pro tělesně hendikepované žáky. Ač právě probíhá stavba, dva výškově nastavitelné měřící stoly pro elektroniky byly dodány již 29. srpna 2018. Do dokončení stavby tak budou využívány na stávajících pracovištích výuky elektroniky. Po dokončení stavby pak budou umístěny do bezbariérových dílen dle plánu.
8. kontrolní den


Podle plánu začala vestavba stropních panelů, jedna strana je dokončena, druhá by měla být hotova během příštího týdne. Bylo též dokončeno odbourávání vnějších keramických obkladů.
7. kontrolní den


Tento kontrolní den se řešily problémy se sundáním panelů tvořící strop dílen. Ty je potřeba  odstranit, aby bylo možno uskutečnit vestavbu snížených stropů. Panely musely být doslova vyřezány a po částech odstraněny pomocí jeřábu. Tak důkladně byly zabetonovány při stavbě stávajících dílen v roce 1989. Samotná vestavba horních dílen započne 15.8.2018

6. kontrolní den


V pořadí 6. kontrolní den se uskutečnil 25. července 2018, kdy  bylo konstatováno, že i přes několik problémů, které se objevily až při realizaci rekonstrukce, stavba pokračuje podle časového harmonogramu. Dodavatel stavby se v této fázi soustředí na vytvoření sloupů a záchytných systémů, které budou držet stropy v dílnách, kde se stropy částečně snižují, aby vytvořily v patře nová dílenská pracoviště pro elektrotechniku.

Dne 16.5.2018 se uskutečnil kontrolní den stavby, kterého se zúčastnili 2 zástupci dodavatele stavby, 2 zástupci naší školy, 1 zástupce CIRI, stavební dozor a 3 zástupci KHK. Pracovní schůzku vedl stavební dozor pan Ing. Táborský, který rozdělil úkoly všem zúčastněným stranám. Pak následovala prohlídka stavby vedená zástupcem dodavatele stavby panem Holubem. Na stavbě v této době probíhají bourací práce.

Dlouho očekávaná událost začátku rekonstrukce dílenského areálu na odloučeném pracovišti v Hradecké ulici je tady. Dne 9.5. 2018 byl areál slavnostně předán dodavateli stavby firmě VALC s.r.o., zastoupené ředitelem firmy panem Ing. Pavlem Valcem. Za školu byl přítomen slavnostnímu aktu ředitel školy pan PaedDr. Pavel Janovský a zástupce ředitele pan Bc. Karel Kubza. Královéhradecký kraj zastupovala náměstkyně hejtmana paní Mgr. Martina Berdychová a radní pan Mgr. Václav Řehoř. Dále byli přítomni za KHK pan Ing. Václav Nýč, za CIRI paní Ing. Lenka Bacovská a Mgr. Nikola Vargová.

Dalšími milými hosty byli zástupci tisku a rozhlasu. Všichni přítomní byli rádi, že se rekonstrukce po dlouhých odkladech konečně rozbíhá a popřáli firmě VALC, aby stavbu zdárně dokončila a předala za 18 měsíců t.j. 31.10. 2019 naší škole k užívání.