Novinky‎ > ‎

Adaptační kurz

přidáno: 30. 6. 2017 2:36, autor: Martin Havlíček   [ aktualizováno 30. 6. 2017 2:36 ]
Adaptační kurz SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové

Pro školní rok 2017-2018 je zajištěna chata Kristýna v Jedlové (Orlické hory).  

Předpokládaná cena pro žáka 700 Kč (2x ubytování s plnou penzí - pitný režim + svačiny + druhá večeře). Doprava je hrazena z prostředků SRPŠ.

11. 9. -13. 9. 2017 
13. 9. – 15. 9. 2017 
18. 9. – 20. 9. 2017 

Termín pro konkrétní třídu bude znám na začátku školního roku.

Další informace se dozvíte na informačních schůzkách k adaptačnímu kurzu 4. 9. 2017, které se budou konat hned po slavnostním zahájení školního roku 2017/2018. 

Na tuto schůzku prosím přineste výše zmíněných 700 Kč.

Adaptační kurzy pro první ročníky se na SPŠ konají od roku 2008 a i po sloučení škol v této tradici pokračujeme. Probíhají v měsíci září. Zúčastňují se žáci prvních ročníků (vždy téměř 100%), třídní učitelé, instruktoři z řad pedagogů školy a metodik prevence sociálně patologických jevů. Kurz je 3 denní (2 krát nocleh). Aktivity vycházejí z potřeb zdravého fungování třídního kolektivu (vzájemný respekt, spolupráce, přátelské vztahy, uznání autority učitele, tolerance mezi spolužáky). 

S pořádáním adaptačních kurzů máme dobré zkušenosti. Nastavení přátelské atmosféry ve třídě spolu s pravidly vzájemných vztahů jsou dobrým předpokladem i pro odpovídající studijní výsledky žáků. 

Mgr. Radek Valeš
výchovný poradce