Novinky‎ > ‎

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

přidáno: 24. 12. 2016 6:48, autor: Martin Šmíd   [ aktualizováno 24. 12. 2016 7:00 ]
V úterý 20. prosince 2016 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro žáky studijních oborů. Zúčastnilo se 39 žáků z 1., 2. i 3. ročníků nehledě na jejich obor.  

Soutěžící museli nejprve projít poslechovým testem, který se ukázal jako poměrně jednoduchý. Postoupili všichni, co dosáhli maximálního počtu bodů. Ti, kteří ztratili pouhý jeden bod, vyplnili ještě gramatický test. Nejúspěšnější z nich doplnili počet soutěžících v druhém kole na 20 žáků. Po testu se žáci přemístili na přípravnou učebnu 29. Zde se mohli seznámit s konkurencí a nutno říct, že tu panovala příjemná a přátelská atmosféra.

Samotná ústní zkouška probíhala před tříčlennou komisí, která posuzovala celkové jazykové dovednosti, rozsah slovní zásoby, používání gramatických jevů, plynulost projevu, výslovnost a samozřejmě obsah sdělení. Žáci si vylosovali jedno z 10 nelehkých témat a na to samostatně hovořili, komise potom kladla doplňující otázky.

Ve třetí části soutěže se žáci rozlosovali do dvojic a připravili si rozhovor v zadané reálné situaci. Tyto úlohy se používají u ústní maturitní zkoušky.

Po sečtení výsledků jsme se těšili na předání cen – anglických knih v originále, které věnovalo SRPŠ. Díky štědrému příspěvku si knihu odnesli nejenom ti ze stupňů vítězů, ale i čtyři žáci na čtvrtém místě, protože konkurence byla opravdu velká a rozdíly často jednobodové.

Vítězem soutěže se stal Ondřej Kmínek z 2. A, hned za ním Martin Hájek z S3.A a na třetím místě potom jeho spolužák Filip Ryba. Budou školu reprezentovat v okresním kole soutěže.

Moc gratulujeme a všem děkujeme za účast!

Mgr. Vondrovicová