Novinky‎ > ‎

Učni ukázali, kdo je nejlepší v angličtině

přidáno: 28. 2. 2017 3:03, autor: Martin Šmíd   [ aktualizováno 28. 2. 2017 3:12 ]
Ve středu 1. února 2017 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro žáky učebních oborů. Zúčastnilo se 22 žáků z 1., 2. i 3. ročníků nehledě na studovaný obor.

Soutěžící museli nejprve projít poslechovým testem, který byl na úrovni maturitního. Zde někteří prokázali, že by u státní maturity měli velkou šanci uspět. Proto věříme, že je to může v budoucnu motivovat k pokračování v nástavbovém studiu a maturitu z anglického jazyka si opravdu udělají.

Po testu se žáci přemístili na učebnu 29, která byla jejich přípravnou. Zde se mohli seznámit s konkurencí a nutno říct, že tu panovala příjemná a přátelská atmosféra.

Samotná zkouška probíhala potom před tříčlennou komisí, která posuzovala celkové jazykové dovednosti, rozsah slovní zásoby, používání gramatických jevů, plynulost projevu, výslovnost a samozřejmě obsah sdělení. Žáci si vylosovali jedno z 11 témat a na to samostatně hovořili, komise potom kladla doplňující otázky.

Ve třetí části soutěže se žáci rozdělili do dvojic a vzájemně si kladli a odpovídali na otázky z 12 běžných konverzačních okruhů. 

Po sečtení výsledků jsme se těšili na předání cen – anglických knih v upravené obtížnosti, které věnovalo SRPŠ. Konkurence na prvních místech byla již tradičně velká. Vítězem soutěže se stal Janis Vlachopulos ze 3.H, hned za ním loňský vítěz František Kindl ze 3.F a na třetím místě potom Jaroslav Krnínský ze 2.E. Moc gratulujeme!

Soutěžící žáci tak ukázali, že mezi učni se najdou velmi šikovní a jazykově nadaní studenti, kteří své znalosti jistě uplatní ve svém budoucím povolání. Všem děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník, kdy budeme jistě moct posoudit pokroky těch letošních a poslechnout si nové soutěžící.