Novinky‎ > ‎

Uplatnění absolventů SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové

přidáno: 14. 4. 2016 1:20, autor: Martin Šmíd   [ aktualizováno 14. 4. 2016 1:20 ]
Tak zní téma zpracované T. Mičiakovou (3.C) a J. Šťastným (2.C) v soutěžní práci SOČ; reaguje na informace o současném nedostatku pracovníků s technickým vzděláním. Cílem bylo rozebrat dostupné údaje k odborným školám a trhu práce (zveřejňované MŠMT, MPSV a ÚP HK) a provést dotazníkové šetření u absolventů školy i zaměstnavatelů. Na základě toho pak ověřit stanovené hypotézy o absolventech.

Podařilo se shromáždit 328 dotazníků vyplněných bývalými žáky, a to z celého období existence školy. Děkujeme nejen těm, kteří poskytli své názory, ale i všem, kteří získávali respondenty. Výsledky práce budou dostupné v chystaném ALMANACHU k výročí založení školy.

Práce byla v OK SOČ (dne 7. 4. 2016 v budově GJKT) obhájena, získala 1. místo v oboru č. 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, postupuje do KK SOČ.

Slova soutěžícího Jakuba:

Celé OK SOČ pro mě bylo významnou zkušeností. Přijímal jsem vše pozitivně – naženou mě do místnosti plné intelektuálů, ať zvítězí ti nejlepší. Nechci říct, že zvítězili, to by bylo arogantní. Beru vítězství jako radost v procesu poznávání, v procesu intelektuální práce a soutěžení.

Tereza souhlasně k vítězství dodává: Nakonec určitě byla radost, pocit štěstí, povzbuzení, ale i výzva a závazek zároveň.