Obory - vzdělávací nabídka školy


Obory otevírané ve školním roce 2018 / 2019

Na naší škole můžete také dostávat kapesné 300 Kč měsíčně již v prvním ročníku. Více informací najdete zde.


Důležité upozornění

Ředitel školy rozhodl s okamžitou platností, že ve školním roce 2018/19 nebude zahájeno DÁLKOVÉ nástavbové studium oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou 23-43-L/51 Provozní technika a 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika.Akční nabídka oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř
   - na tento obor se dělají talentové zkoušky
   - škola nabízí zájemcům možnost návštěvy kovárny

  Umělecký kovář

  Přihlášky ke studiu oboru vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř se podávají na studijním oddělení: 
     do 30. 11. 2017

  Talentové zkoušky oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř, 
  1. kolo zkoušky
  1.termín:     04.01.2018, 8.00 hodin
  2. termín:    11.01.2018, 8.00 hodin
                                                                       
Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo talentových zkoušek oboru Umělecký kovář, zámečník a pasíř na 
    5. 4. 2018.

Přihlášky se podávají do 4. 4. 2018, 12.00 hodin.

Kritéria hodnocení uchazečů při talentových zkouškách naleznete ZDEPřehled předmětů u jednotlivých oborů, jejich týdenní hodinová dotace a zařazení do ročníků - učební plány

 • Studijní obory (vzdělávací programy vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou)
 • Učební obory (vzdělávací programy vedoucí k dosažení středního vzdělání s výučním listem)
Podřízené stránky (2): Studijní obory Učební obory