Obory - vzdělávací nabídka školy


Obory otevírané ve školním roce 2020 / 2021

Na naší škole můžete také dostávat kapesné 300 Kč měsíčně již v prvním ročníku. Více informací najdete zde.

Na PŘIHLÁŠCE KE VZDĚLÁVÁNÍ - STUDIU ve střední škole musí být vždy vyplněn Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.


Důležité upozornění

Ředitel školy rozhodl s okamžitou platností, že ve školním roce 2020/2021 nebude zahájeno DÁLKOVÉ nástavbové studium oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou 23-43-L/51 Provozní technika a 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika.Přihlášky ke vzdělávání - studiu ve střední škole: se podávají do 1. 3. 2020

Uchazeči o studium oboru     82-51-H/01     Umělecký kovář a zámečník, pasíř 

podávají přihlášky ke studiu: do 30. 11. 2019


Kritéria hodnocení uchazečů při talentových zkouškách naleznete ZDE


Termíny talentových zkoušek oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř:         1. kolo, 1.termín     7. 1. 2020
                                                                                                                1. kolo, 2. termín    14. 1. 2020
            

Přehled předmětů u jednotlivých oborů, jejich týdenní hodinová dotace a zařazení do ročníků - učební plány
  • Studijní obory (vzdělávací programy vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitou)
  • Učební obory (vzdělávací programy vedoucí k dosažení středního vzdělání s výučním listem)

Podřízené stránky (2): Studijní obory Učební obory