Obory - vzdělávací nabídka školy


Obory otevírané ve školním roce 2018 / 2019

Na naší škole můžete také dostávat kapesné 300 Kč měsíčně již v prvním ročníku. Více informací najdete zde.


Důležité upozornění:
23. 2. 2017

Ředitel školy rozhodl s okamžitou platností, že ve školním roce 2017/18 nebude zahájeno DÁLKOVÉ nástavbové studium oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou 23-43-L/51 Provozní technika a 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika.Akční nabídka oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř
    - na tento obor se dělají talentové zkoušky
    - škola nabízí zájemcům možnost návštěvy kovárny

Přihlášky ke studiu oboru vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř se podávají na studijním oddělení:                    do 30. 11. 2017

Talentové zkoušky oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř, 1. kolo, 1.termín:     4. 1. 2018, 8.00 hodin
                                                                  1. kolo, 2. termín:   11. 1. 2018, 8.00 hodin                                                                          

Kritéria hodnocení uchazečů při talentových zkouškách naleznete ZDE.Přehled předmětů u jednotlivých oborů, jejich týdenní hodinová dotace a zařazení do ročníků - učební plány
  • Studijní obory (vzdělávací programy vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou)
  • Učební obory (vzdělávací programy vedoucí k dosažení středního vzdělání s výučním listem)
Podřízené stránky (2): Studijní obory Učební obory