Pro uchazeče‎ > ‎

Informace pro 1. ročníky

Adaptační kurz SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové

Adaptační kurzy pro první ročníky se na SPŠ konají od roku 2008 a i po sloučení škol v této tradici pokračujeme. Probíhají v měsíci září. Zúčastňují se žáci prvních ročníků (vždy téměř 100%), třídní učitelé, instruktoři z řad pedagogů školy a metodik prevence sociálně patologických jevů.  Kurz je 3 denní (2krát nocleh). Aktivity vycházejí z potřeb zdravého fungování třídního kolektivu (vzájemný respekt, spolupráce, přátelské vztahy, uznání autority učitele, tolerance mezi spolužáky). Dále si každá třída (spolu s třídním učitelem) vytváří pravidla fungování třídy.

S pořádáním adaptačních kurzů máme dobré zkušenosti. Nastavení přátelské atmosféry ve třídě spolu s pravidly vzájemných vztahů jsou dobrým předpokladem i pro odpovídající studijní výsledky žáků. Na základě zjištění nevhodného chování v některém z třídních kolektivů jsou následně přijata opatření ve škole, případně realizovány programy ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou.

Pro školní rok 2016-2017 je zajištěna chata Kristýna v Jedlové (Orlické hory).  
Předpokládaná cena pro žáka je 700 Kč (2x ubytování s plnou penzí - pitný režim + svačiny + druhá večeře). Doprava je hrazena z prostředků školy.

Termíny jednotlivých tříd (z organizačních důvodů může dojít k výměně tříd v termínech):
12. 9. – 14. 9. 2016 1.D, 1.E, 1.F, 1.H
14. 9. – 16. 9. 2016 1.A, S1.A, S1.B, E1.A
19. 9. – 21. 9. 2016 1.B, 1.C, 1.G

Další informace se dozvíte na informačních schůzkách k adaptačnímu kurzu 1. 9. 2016, které se budou konat hnedpo slavnostním zahájení školního roku 2016/2017. Na tuto schůzku prosím přineste výše zmíněných 700 Kč.

V Hradci Králové 28. 6. 2016
Mgr. Svatava Bílková
metodička prevence