Pro uchazeče‎ > ‎

Online informace o oborech 17. 2. 2021 od 15:00 do 17:00

Zde jsou odkazy na vyučující, kteří budou poskytovat přes MS Teams informace o jednotlivých oborech.
        Při kliknutí na číselné označení oboru se zobrazí základní informace o oboru a hodinová dotace.

Po kliknutí na odkaz se dostanete do „předsálí“, odkud budete po chvilce přizváni moderátorem do videokonference. 

Dále následujte jeho pokynů.

Z důvodu počtu připojených osob a kvality hovoru, prosím, respektujte zejména následující pravidla:

  •      Pokud nehovoříte, nechte si vypnutý mikrofon.
  •      Pokud budete chtít hovořit, nezapomeňte si minimálně zapnout mikrofon, př. i kameru, rádi se s vámi uvidíme.
  •      Pokud budete chtít reagovat na nějaký podnět/otázku/komentář a nebudete „vyvoláni“, stačí svoji připomínku napsat do chatu, nebo použijte symbol   „zvednout ruku“, následně budete dle pořadí vyzváni.
  •      Nezapomeňte poté „dát ruku dolů“, kliknutím na stejný symbol.

     Vedení školy zde.

Čtyřleté vzdělávací programy vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou:

18-20-M/01   Informační technologie – elektronické počítačové systémy

72-41-M/01   Informační služby – zpracování informací

Informace k těmto oborům poskytuje Mgr. Martin Šmíd odkaz pro připojení zde.


16-02-M/01   Průmyslová ekologie – obnovitelné zdroje energie

Informace k tomuto oboru poskytuje Ing. Roman Michálek odkaz pro připojení zde.


Strojírenské obory:

23-41-M/01   Strojírenství (od 3. roč. zaměření třídy na automatizaci nebo 3D modelování a programování CNC strojů)

Informace k těmto oborům poskytuje Ing. Pavel Froněk odkaz pro připojení zde.


23-45-L/01     Mechanik seřizovač – mechanik a programátor CNC strojů

23-44-L/01     Mechanik strojů a zařízení – nástrojařské technologie

Informace k těmto oborům poskytuje Ing. Jiří Macháček odkaz pro připojení zde.


Elektrotechnické obory:

26-41-L/01     Mechanik elektrotechnik - se zaměřením na silnoproud a slaboproud

Informace k těmto oborům poskytuje Ing. Zdeněk Macek odkaz pro připojení zde.


26-41-M/01   Elektrotechnika (od 3. roč. zaměření třídy na počítačové systémy nebo automatizované systémy)

Informace k těmto oborům poskytuje Ing. Vladimír Bátor odkaz pro připojení zde.

 

Tříleté vzdělávací programy vedoucí k dosažení středního vzdělání s výučním listem:

Strojírenské obory:

23-56-H/01    Obráběč kovů – obsluha a programování CNC strojů

23-51-H/01    Strojní mechanik

23-52-H/01    Nástrojař

82-51-H/01    Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Informace k těmto oborům poskytuje Ing. Martin Hušek odkaz pro připojení zde.


Elektro obory:

26-51-H/01    Elektrikář (denní i dálkové studium)

26-51-H/02    Elektrikář – silnoproud

26-52-H/01    Elektromechanik pro zařízení a přístroje – elektronik (mechanik elektronických zařízení)

Informace k těmto oborům poskytuje Ing. Petr Vlček odkaz pro připojení zde.


Nástavbové vzdělávací programy vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou:

23-43-L/51     Provozní technika (denní studium)

26-41-L/52     Provozní elektrotechnika (denní studium)

Informace k těmto oborům poskytuje Mgr. Jiří Josífko a Ing. Vladimír Junášek odkaz pro připojení zde.


Domov mládeže:

     Informace k domovu mládeže poskytuje Mgr. František Štěpán odkaz pro připojení zde.