Průkaz ISIC

NOVÝ PRŮKAZ ISIC
O průkaz ISIC může požádat žák / zákonný zástupce nezletilého žáka v průběhu celého školního roku. 
V září hromadně prostřednictvím třídního učitele a říjen – červen na volejnikova@hradebni.cz.

K vydání průkazu ISIC je třeba:
- vyplnit žádost (čitelně nebo elektronicky s originálním podpisem ... návod)
- barevnou fotografii: elektronicky ve formátu jpg na mail volejnikova@hradebni.cz (posílají jednotlivě žáci nebo hromadně TU) nebo foto přiložit k žádosti (označit jméno žáka+třída)
- poplatek 290 Kč

REVALIDAČNÍ ZNÁMKA K PRŮKAZU ISIC 
O revalidační známku mohou žádat pouze žáci, kteří už mají průkaz ISIC od SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové.
K vydání známky je třeba pouze zaplatit 180 Kč. V září hromadně přes třídního učitel a říjen – červen na volejnikova@hradebni.cz.

Mgr. Petra Volejníková
pracoviště Hradecká 647