Studium‎ > ‎Maturity‎ > ‎

Maturitní témata profilových odborných maturitních předmětů - Hradecká (H2)

třída                obor                            maturitní předměty
S4. A        strojírenství                    1. Strojírenská technologie
S4. E                                               2. Stavba a provoz strojů
                                                            Praktická zkouška prověřuje znalosti z předmětů: Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie, Kontrola a měření,                                                                Ekonomika a Konstruování pomocí počítače


S4. E         strojírenství                   1. Automatizované systémy
               automatizované               2. Elektronika a mikroprocesorové systémy
                    systémy                          Praktická zkouška prověřuje znalosti z předmětů: Informační a komunikační technologie, Automatizace, Automatizační                                                               zařízení, Elektrotechnická měření, Mikroprocesorová technika, Elektronika a Silnoproudá zařízení

                  elektrotechnika             1. Počítačové systémy
               počítačové systémy         2. Elektronika a mikroprocesorové systémy
                                                           Praktická zkouška: prověřuje znalosti z předmětů: Informační a komunikační technologie, Programování,                                                                                   Elektrotechnická měření, Mikroprocesorová technika, Programové vybavení
                
  T4. A         Informační 
                   technologie                  1. Hardware nebo Počítače a mikrokontrolery
                                                       2. Programování nebo Programové vybavení a Počítačová grafika
                                                           Praktická zkouška: z jednoho z odborných předmětů, který si žák na začátku zkoušky vylosuje – Programové