Domov mládeže


Ubytování 
  
Žákům školy ze vzdálenějších míst bydliště, kteří nemohou do školy denně dojíždět, je umožněno ubytování v domově mládeže.  
Domov mládeže má v současné době kapacitu 144 míst. Vznikl přestavbou původního internátu na moderní domov mládeže s třílůžkovými pokoji a vlastním sociálním zařízením. Přestavba probíhala po dobu čtyř let a vybavením posledních podlaží novým nábytkem byla završena. Na každém ze čtyř podlaží je kuchyňka a klubovna. V celém domově mládeže je dostupná wi-fi síť.
 
Pokoje mají sociální příslušenství a jsou zařazeny v první kategorii, za poplatek 1.050,- Kč měsíčně.
 
Provoz DM je zajištěn od neděle 17.00 hodin do pátku 14.00 hodin. V případě jiné organizaci výuky a oprávněného požadavku ubytovaného žáka, je samozřejmostí umožnění vstupu do DM i po zavírací době. Tuto skutečnost je povinen ubytovaný žák si včas domluvit s vedoucím vychovatelem.
 
Všem ubytovaným žákům je umožněno celodenní stravování přímo v budově školy.

 

Informace k platbám za ubytování:

Od 1. 10. - 11. 10. 2020:
Předpis platby, ve výši 250,-- Kč.

Od 11. 10. - 13. 10. 2020:
Žákům, kteří byli přítomni na ubytováni v těchto dnech, je předepsána platba ve výši 50,-- Kč/noc.

Od 14. 10. - 2. 11. 2020:
Všem žákům je předepsána platba ve výši 0,-- Kč.

V případě úhrady platby v plné výši za tento měsíc, je zaúčtována platba, pouze v poměru přítomnosti konkrétního žáka v DM, ad výše. Zbylá částka, je vedena, jako přeplatek na osobním účtu žáka.