Přijímací řízení


Oznámení o přijímání přihlášek na ubytování ve školním roce 2021/2022.

Domov mládeže v Hradební ulici 1029, již nyní přijímá přihlášky na ubytování pro školní rok 2021/2022.
Konečný termín pro příjem přihlášek je pátek 28. května 2021. Současně ubytování žáci obdrží přihlášky přímo v domově mládeže. Při výběrovém řízení nebude k později podaným přihláškám brán zřetel.

Přihlášky si můžete stáhnout v sekci soubory ke stažení.

Oznámení o přijímání přihlášek na ubytování ve školním roce 2020/2021.

Domov mládeže v Hradební ulici 1029, již nyní přijímá přihlášky na ubytování pro školní rok 2020/2021.
Konečný termín pro příjem přihlášek je pátek 22. května 2020. Současně ubytování žáci obdrží přihlášky přímo v domově mládeže. Při výběrovém řízení nebude k později podaným přihláškám brán zřetel.

Přihlášky si můžete stáhnout v sekci soubory ke stažení.


Oznámení o přijímání přihlášek na ubytování ve školním roce 2019/2020.

Domov mládeže v Hradební ulici 1029 již nyní přijímá přihlášky na ubytování pro školní rok 2019/2020.
Konečný termín pro příjem přihlášek je pátek 17. května 2019. Současně ubytování žáci obdrží přihlášky přímo v domově mládeže. Při výběrovém řízení nebude k později podaným přihláškám brán zřetel.

Přihlášky si můžete stáhnout v sekci soubory ke stažení.


Oznámení o přijímání přihlášek na ubytování ve školním roce 2018/2019.

   Domov mládeže v Hradební ulici 1029 již nyní přijímá přihlášky na ubytování pro školní rok 2018/2019.
Konečný termín pro příjem přihlášek je pátek 18. května 2018. Současně ubytování žáci obdrží přihlášky přímo v domově mládeže. Při výběrovém řízení nebude k později podaným přihláškám brán zřetel.

Přihlášky si můžete stáhnout v sekci soubory ke stažení.


 Oznámení o přijímání přihlášek na ubytování ve školním roce 2017/2018.

   Domov mládeže v Hradební ulici 1029 již nyní přijímá přihlášky na ubytování pro školní rok 2017/2018.
Konečný termín pro příjem přihlášek je pátek 19. května 2017. Současně ubytování žáci obdrží přihlášky přímo v domově mládeže. Při výběrovém řízení nebude k později podaným přihláškám brán zřetel.

Přihlášky si můžete stáhnout v sekci soubory ke stažení.

  
  Oznámení o přijímání přihlášek na ubytování ve školním roce 2016/2017.

   Domov mládeže v Hradební ulici 1029 již nyní přijímá přihlášky na ubytování pro školní rok 2016/2017.
Konečný termín pro příjem přihlášek je pátek 20. května 2016. Současně ubytování žáci obdrží přihlášky přímo v domově mládeže. Při výběrovém řízení nebude k později podaným přihláškám brán zřetel.

Přihlášky si můžete stáhnout v sekci soubory ke stažení.


   Oznámení o přijímání přihlášek na ubytování ve školním roce 2015/2016.

   Domov mládeže v Hradební ulici 1029 již nyní přijímá přihlášky na ubytování pro školní rok 2015/2016.
Konečný termín pro příjem přihlášek je pátek 22. května 2015. Současně ubytování žáci obdrží přihlášky přímo v domově mládeže. Při výběrovém řízení nebude k později podaným přihláškám brán zřetel.

Přihlášky si můžete stáhnout v sekci soubory ke stažení.


Oznámení o přijímání přihlášek na ubytování ve školním roce 2014/2015.

   Domov mládeže v Hradební ulici 1029 již nyní přijímá přihlášky na ubytování pro školní rok 2014/2015.
Konečný termín pro příjem přihlášek je pátek 23. května 2014. Současně ubytování žáci obdrží přihlášky přímo v domově mládeže. Při výběrovém řízení nebude k později podaným přihláškám brán zřetel.

Přihlášky si můžete stáhnout v sekci soubory ke stažení.


  Oznámení o přijímání přihlášek na ubytování ve školním roce 2013/2014.

   Domov mládeže v Hradební ulici 1029 již nyní přijímá přihlášky na ubytování pro školní rok 2012/2013.
Konečný termín pro příjem přihlášek je pátek 25. května 2012. Současně ubytování žáci obdrží přihlášky přímo v domově mládeže. Při výběrovém řízení nebude k později podaným přihláškám brán zřetel.

Přihlášky si můžete stáhnout v sekci soubory ke stažení.


   Oznámení o přijímání přihlášek k ubytování ve školním roce 2012/2013.

   Domov mládeže v Hradební ulici 1029 stále přijímá přihlášky k ubytování pro školní rok 2012/2013.
Současně ubytování žáci obdrží přihlášky přímo v domově mládeže. 

Přihlášky si můžete stáhnout v sekci soubory ke stažení.   Oznámení o přijímání přihlášek na ubytování ve školním roce 2012/2013.

   Domov mládeže v Hradební ulici 1029 již nyní přijímá přihlášky na ubytování pro školní rok 2012/2013.
Konečný termín pro příjem přihlášek je pátek 25. května 2012. Současně ubytování žáci obdrží přihlášky přímo v domově mládeže. 

Přihlášky si můžete stáhnout v sekci soubory ke stažení.