Zájmová činnost do roku 2015

ZÁJMOVÁ PRÁCE SE ŽÁKY MIMO VYUČOVÁNÍ PRO ROK 2015

DOTAČNÍ PROGRAM 15 SMV 04 -  KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Cíl projektu

Zabezpečit kvalitní a smysluplné trávení volného času, rozšířením zájmové činnosti pravidelné, příležitostné a spontánní.

Zkvalitní se tak sportovní aktivity ubytovaných žáků v zájmové činnosti: posilování, relaxace, zdravý životní styl.

Vybavení pro zájmový útvar pravidelných zájmových činností - sportovní hry.

AKCE BYLA PODPOŘENA KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM.


VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2015

Z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů.

Podzimní sportovní hry.

AKCE BYLA PODPOŘENA MAGISTRÁTEM MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ.


ZÁJMOVÁ PRÁCE SE ŽÁKY MIMO VYUČOVÁNÍ PRO ROK 2014

DOTAČNÍ PROGRAM 14 SMV 04 -  KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Cíl projektu

Zabezpečit kvalitní a smysluplné trávení volného času, rozšířením zájmové činnosti pravidelné, příležitostné a spontánní.

Zkvalitní se tak sportovní aktivity ubytovaných žáků v těchto zájmových činnostech: posilování, relaxace, zdravý životní styl.

Vybavení pro zájmový útvar pravidelných zájmových činností - stolní tenis.

 AKCE BYLA PODPOŘENA KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM.


VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014

Z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů.

Seznamovací pobyt Benecko pro žáky 1. ročníků.

AKCE BYLA PODPOŘENA MAGISTRÁTEM MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ.


VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014

Z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů.

Podzimní sportovní hry.

AKCE BYLA PODPOŘENA MAGISTRÁTEM MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ.

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 MV 04

Zabezpečit kvalitní a smysluplné trávení volného času, rozšířením zájmové činnosti pravidelné, příležitostné a spontánní.

Zkvalitní se tak sportovní aktivity ubytovaných žáků v těchto zájmových činnostech: posilování, relaxace, zdravý životní styl.

K 1. 5. 2013 je projekt realizován a vyhodnocován.

AKCE BYLA PODPOŘENA KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM


VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2010 042010/0051

Domov mládeže má zpracován projekt na dovybavení a rozšíření pravidelné zájmové činnosti, při které si žáci rozšíří vědomosti a dovednosti potřebné k výuce.

 
Projekt byl schválen a v měsíci srpnu 2010 realizován. V současné době mají ubytovaní žáci možnost wifi připojení k internetu v klubovnách a ve všech pokojích prostřednictvím moderního zařízení. V letošním školním roce se pokusíme získat další finanční protředky v rámci projektu na další zkvalitňování připojení k internetu.

 

AKCE BYLA PODPOŘENA KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM.
 
 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2011 11 SMV 04 0023

 
Domov mládeže má zpracovaný rozšiřující a navazující projekt pro velký úspěch u žáků na dovybavení wifi připojení. Na základě interní evaluace bylo konstatováno, že je třeba síť na základě velkého zájmu žáků, rozšířit. Tím zkvalitnit i zájmovou činnost pravidelnou v oblasti dalšího vzdělávání žáků.
 
AKCE BYLA PODPOŘENA KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM.
Comments