Jídelna

  • Přihláška ke stravování (strávníci si ve školní jídelně mohou podat přihlášky ke stravování každé pondělí od 11:00 - 13:30)
 
Platby za stravné
  • Číslo účtu (Komerční banka): 43-7242610217/0100
  • Variabilní symbol bude přidělen ve školní jídelně při první registraci.