Pärnu - Estonsko

Organizační zabezpečení zájezdu do Estonska s výletem do Helsinek 

Termín zájezdu:     1.7. - 11.71 2017 včetně

Doprava:                autobusem

Ubytování:            2-3 lůžkové pokoje se sociálním zařízením a lednicí, stravování si zajišťuje každý sám, možnost vaření v zařízené kuchyňce, restaurace v                             sousedství. V autobusu možnost občerstvení - káva, čaj, nápoje

Cena:                   6500 Kč pro žáky
                            7800 Kč pro zaměstnance školy
                            8800 Kč pro ostatní zájemce

Kontakt:                Velík Josef tel.: 495 537 517 linka 26, mobil 732 743 236, přihlášku lze osobně doručit na pracoviště U Koruny, případně přes třídního učitele

Program zájezdu: Při cestě prohlídka Waršavy, Rigy a kláštera v Čenstochové. Na místě pobyt 7 dní v lázeňském městě Pärnu na břehu Ryžského zálivu s možností koupání a dalšího sportovního vyžití, v blízkosti pláže i řada kulturních podniků s nonstop provozem. Dále se uskuteční zájezd do Tallinu a jednodenní výlet trajektem do Helsinek.

Fotografie a prohlídka místa relaxace.

Pojeďte s námi do Parmu :)Více fotografií z Pärnu (Estonsko)


Ċ
Libor Karban,
19. 4. 2017 23:41
Comments