Rekvalifikace !změna!

Omlouváme se všem zájemcům o rekvalifikace a školení, ale z důvodu přestavby dílen jsme nuceni od 1. 2. 2018 do odvolání přerušit nabídku kurzu Obsluha a programování CNC strojů i ostatních kurzů, které se uskutečňují v dílnách školy. Dále nabízíme pouze kurzy programování v SolidWorksu, AutoCADu a Inventoru.

Z důvodu epidemiologické situace jsou REKVALIFIKACE DOČASNĚ PŘERUŠENY!!!!!!!!!!!


Základní informace
 • Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové je nejstarší odbornou školou s výukou strojírenských oborů v Hradci Králové. V současnosti škola pokrývá prakticky celou oblast oborů zaměřených na elektrotechniku, strojírenství a informatiku a je jednou z největších škol v kraji. Škola spolupracuje v přípravě pracovníků s mnoha podniky v regionu a je připravena realizovat rekvalifikace pracovníků prakticky ve všech strojírenských a elektrotechnických oborech. Od roku 2008 je naše škola Centrem odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie v kraji.
 • Škola je akreditovaným zařízením podle zvláštních předpisů § 108 - odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů a provádí školení a rekvalifikace v rámci svých vzdělávacích programů.
 • Úspěšným absolventům rekvalifikačních kurzů je vydáváno osvědčení s vyjmenovanými znalostmi a dovednostmi získanými během kurzu a potvrzenými u závěrečné zkoušky. 
 • Kurzy jsou určeny pro zaměstnance firem, klienty úřadů práce i soukromé osoby. Časový rozsah kurzů je od 40 do 224 hodin. Cena kurzů je od 7 000 do 28 000 Kč bez DPH na účastníka podle počtu účastníků kurzu a podle délky kurzu.

Rekvalifikační kurzy
 • kurz brusič a ostřič nástrojů (broušení soustružnických nožů, vrtáků a fréz na kameníčku a podobně)
 • kurz nástrojař (broušení na plocho, na kulato, základní práce na soustruhu a frézce)
 • kurz zámečník (měření a rýsování, přesné vrtání, stehování el. obloukem, dělení materiálu kyslíkem)
 • kurz obráběč kovů (základní práce na soustruhu a frézce) 
 • kurz obsluha a programování CNC strojů (řídící systémy Heidenhain, Fanuc, Siemens)
 • kurz programování v CAD a CAM technologiích (např. SolidWorks, SolidCAM)
 • kurz programování a kreslení v AutoCADu a Inventoru 

Místo realizace kurzů
 • SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradební 1029 - hlavní budova školy (H1)
 • Hradec Králové, ulice Hradecká 647 nebo U Koruny 217 - odloučená pracoviště
  
Bližší informace
Podřízené stránky (1): Připravované kurzy