Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > 2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory 2023/2024

2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory 2023/2024Již můžete nosit přihlášky na SŠ pro 2. kolo níže uvedených maturitních oborů.

Pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění účinném od 30. 6. 2022, stanovena tato kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední Průmyslové škole, Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Hradec Králové:

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Obory vzdělání s maturitní zkouškou Počet 
16-02-M/01  Průmyslová ekologie – obnovitelné zdroje energie 6
72-41-M/01 Informační služby – zpracování informací 4
23-44-L/01   Mechanik strojů a zařízení 7
23-45-L/01   Mechanik seřizovač 4

Kritéria pro přijímání uchazečů do prvních ročníků oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou pro školní rok 2023/2024

Přihlášky podávejte od 12. května 2023 do 18. května 2023 nejpozději do 12 hodin.

V případě, že jste vykonávali jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Českého jazyka v rámci 1. kola přijímacího řízení do maturitních oborů, vyžádejte si prosím ve škole, kde jste přijímací řízení absolvovali, výsledky zkoušek z Cermatu a zašlete nám je společně s přihláškou. Jsou součástí hodnotících kritérií.

V případě, že jste jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Českého jazyka v 1. kole neabsolvovali, budete konat školní přijímací zkoušky z Matematiky
a Českého jazyka, na kterou vám bude zaslána pozvánka.

Registrační čísla pro uchazeče vám zašleme na e-mail uvedený na přihlášce, dle tohoto čísla se po zveřejnění výsledků dozvíte informaci o přijetí či nepřijetí.

Výsledková listina bude zveřejněna nejpozději 6. června 2023 na stránkách školy a úřední desce školy.

U uchazečů cizinců bude schopnost vzdělávat se v českém jazyce ověřena pohovorem ověřujícím znalost českého jazyka v elementární úrovni, která je nezbytnou pro vzdělávání uchazeče v daném oboru vzdělání. Termín pohovoru: 25. května 2023 od 8:00 hodin na adrese Hradební 1029. V případě nesouhlasného stanoviska ke schopnosti studovat daný obor vzdělání, nebude uchazeč do vybraného oboru vzdělání přijat.

 

Kritéria pro obory: 16-02-M/01 Průmyslová ekologie – obnovitelné zdroje

                              72-41-M/01 Informační služby – zpracování informací

Minimální bodová hranice pro přijetí je 15 bodů z Českého jazyka z Cermatu nebo ze školní přijímací zkoušky.

  1. Uchazeči budou seřazeni podle bodů získaných z Českého jazyka.
  2. V případě rovnosti počtu bodů z Českého jazyka v bodě 1, se seřadí podle počtu bodů získaných z matematiky.
  3. V případě rovnosti počtu bodů v bodě 2, budou seřazeni podle průměru na vysvědčení.

 

Kritéria pro obory: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 23-56-H/01 Obráběč kovů

                              23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení, 23-52-H/01 Nástrojař

Minimální bodová hranice pro přijetí je 10 bodů z matematiky z Cermatu nebo ze školní přijímací zkoušky

  1. Uchazeči budou seřazeni podle bodů získaných z Matematiky
  2. V případě rovnosti počtu bodů z Matematiky v bodě 1, se seřadí podle počtu bodů získaných z Českého jazyka
  3. V případě rovnosti počtu bodů v bodě 2, budou seřazeni podle průměru na vysvědčení.