Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Obory - dle typu > Studijní maturitní obory

Studijní maturitní obory

 

18-20-M/01 Informační technologie - elektronické počítačové systémy

Čtyřletý vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Profil absolventa

Získané dovednosti:  Uplatnění absolventa
 • hardware
 • počítačové sítě
 • operační systémy
 • aplikační software
 • počítačová grafika
 • programování

 

 • prodej, sestavování a údržba hardwaru
 • správa počítačové sítě
 • správa informačního systému
 • instalace a údržba OS a aplikačního software
 • tvorba počítačové grafiky
 • programování desktopových či webových aplikací

 

Dotace vyučovacích hodin

 Předmět

1.

2.

3.

4.

Celkem

Český jazyk a literatura

3

 

3

 

3

 

3

 

12

0

Anglický jazyk

3

3

3

3

3

3

3

3

12

12

2. cizí jazyk

2

2

2

2

       

4

4

Občanská nauka

   

1

 

1

 

1

 

3

0

Dějepis

2

             

2

0

Matematika

5

 

3

 

3

 

3

 

14

0

Fyzika

2

 

2

         

4

0

Chemie a ekologie

2

             

2

0

Tělesná výchova

2

 

2

 

2

 

2

 

8

0

Informační a kom. technologie

2

1

2

1

       

4

2

Volitelný předmět
Matematika/Anglický jazyk

           

2

2

2

2

Všeobecné předměty

23

6

18

6

12

3

14

5

67

20

Technická dokumentace

2

             

2

0

Základy elektrotechniky

3

 

2

         

5

0

Elektronika

       

2

     

2

0

Automatizace

           

1

 

1

0

Číslicová technika

   

2

         

2

0

Hardware

   

 

 

3

 

2

 

5

0

Počítače a mikrokontrolery*

   

2

1

2

2

3

2

7

5

Operační systémy

     3

 

 

 

 

3

2

Počítačová grafika

       

2

1

3

3

5

4

Programové vybavení

       

2

2

2

2

4

4

Počítačové sítě

       

3

2

 

 

3

2

Programování*

2

1

2

1

2

2

2

2

8

6

Ekonomika

       

1

 

2

 

3

0

Volitelný předmět*

           

2

2

2

2

Praxe

3

3

3

3

3

3

   

9

9

Celkem

33

10

32

13

32

15

31

16

128

54

 

 

16-02-M/01 Průmyslová ekologie - obnovitelné zdroje energie 

Čtyřletý vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Získané dovednosti: Uplatnění v praxi:
 • vypracování technické dokumentace,
 • porozumění odborné terminologii,
 • znalost základních technologických postupů používaných v průmyslových odvětvích,
 • analýza vzorků vody, vzduchu a půdy,
 • aplikace poznatků o alternativních zdrojích energie a surovin,
 • základní orientace v legislativě.
 • uplatnění jako ekolog ve státních i soukromých podnicích,
 • pracovník ve firmách, které se zabývají hospodařením s odpady, energiemi, s vodou a v zařízeních pečujících o čistotu ovzduší,
 • uplatnění při osvětové a vzdělávací činnosti v environmentální oblasti vzdělávání.

 

Dotace vyučovacích hodin

Předmět

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Celkem

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

3/3

3/3

3/3

3/3

12/12

2. cizí jazyk

2/2

2/2

 

 

4/4

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

1

-

-

3

Zeměpis

2

-

-

-

2

Matematika

3

3

3

3

12

Fyzika

3

2

-

-

5

Chemie

2

2

2

2

8

Biologie

1

1

1

1

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

 

2/2

2/2

2/2

6/6

Všeobecné předměty

24

22

16

14

76

Písemná a elektronická komunikace

2/2

1/1

-

-

3/3

Ekonomika

-

-

2

2

4

Právo

-

-

-

2

2

Technická dokumentace

-

2/1

 

-

2/1

Technologie výroby

-

-

1

2

3

Ekologie a životní prostředí

2

2

3

3

10

Praxe

2/2

2/2

2/2

2/2

8/8

Stroje a zařízení

-

2

-

-

2

Elektrotechnika

-

-

3

-

3

Zdroje energie a obnovitelné zdroje

-

-

3

3

6

Geologie a tvorba krajiny

2

1

-

-

3

Monitorování životního prostředí

-

1

2

2

5

Celkem

32

33

32

31

131

 

Průmyslová ekologie - Obnovitelné zdroje energie (16-02-M/01)

72-41-M/01 Informační služby - zpracování informací 

Profil absolventa

Čtyřletý vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Získané znalosti a dovednosti Uplatnění absolventa
 • ekonomika
 • písemná a elektronická komunikace
 • právo
 • informační systémy a služby
 • zpracování hromadných dat
 • knihovnictví a archivnictví
 • - informační středisko
 • - knihovna či archiv
 • - správa informačního systému
 • - administrativa

 

Dotace vyučovacích hodin

Předmět

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Celkem

Český jazyk a literatura

5

5

4

4

18

Anglický jazyk

3/3

3/3

4/4

4/4

14/14

2. cizí jazyk

2/2

2/2

2/2

2/2

8/8

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

1

-

-

3

Matematika

3

3

3

3

12

Fyzika

2

1

-

-

3

Chemie a základy ekologie

1

-

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2/1

2/1

2/2

2/2

8/6

Všeobecné předměty

22

20

18

18

78

Ekonomika

-

-

2

2

4

Písemná a elektronická komunikace

3/3

3/3

-

-

6/6

Masová komunikace

2

-

-

-

2

Právní nauka

-

1

2

1

4

Informační systémy

2

2

2

2

8

Informační služby

1

1

-

-

2

Zpracování hromadných dat

-

-

2/1

3/3

5/4

Psychologické aspekty informační práce

-

2

-

-

2

Informační management

-

-

-

1

1

Kultura osobního projevu

-

1

1

-

2

Informační procesy

2

2/1

2/1

2

8/2

Praxe

-

-

4/4

4/4

8/8

Odborné předměty

10

12

15

15

52

Celkem

32

32

33

33

130

Informační služby - Zpracování informací (72-41-M/01)

 

Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství - 3D modelování a programování CNC strojů 

Čtyřletý vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Profil absolventa

Získané dovednosti: Uplatnění absolventa:
 • Obsluha obráběcích strojů konvenčních i CNC,
 • seřizování a programování CNC strojů,
 • práce s technickou dokumentací ve výkresové i digitální podobě
 • tvorba technologických postupů s podporou programování CAD/CAM.
 • Konstruktér, technolog,
 • programátor CNC strojů,
 • konstruktér nástrojů a přípravků, mistr ve výrobě, vedoucí provozu,
 • kontrolor jakosti, zkušební technik, technik měření, pracovník racionalizace výroby, servisní technik.


Dotace vyučovacích hodin

Předmět

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Celkem

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

2. cizí jazyk

2

2

 

 

4

Občanská nauka

 

1

1

1

3

Dějepis

2

 

 

 

2

Matematika

5

3

3

3

14

Fyzika

2

2

 

 

4

Chemie a ekologie

2

 

 

 

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

 

 

4

Volitelný předmět MAT/AGJ

 

 

 

2

2

Technické kreslení

2

2

 

 

4

Mechanika

2

3

3

 

8

Strojírenská technologie

3

2

3

5

13

Stavba a provoz strojů

 

3

4

6

13

Konstruování pomocí počítače

 

2

 

 

2

Kontrola a měření

 

 

2

2

4

Programování CNC

 

 

2

1,5

3,5

Ekonomika

 

 

1

2

3

Elektrotechnika

 

2

 

 

2

Automatizace

 

 

1

2

3

Praxe

3

3

3

 

9

 

 

 

 

 

 

Celkem povinných:

33

35

31

32,5

131,5

 

23-41-M/01 Strojírenství - Automatizační technika 

Čtyřletý vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Profil absolventa

Získané dovednosti: Uplatnění absolventa:
 • Programování průmyslových automatů,
 • návrhy elektrických a neelektrických pohonů a jejich řízení,
 • diagnostika a opravy automatizačních zařízení,
 • měření a kontroly elektrických zařízení.
 • Obsluha robotizovaných pracovišť,
 • programátor průmyslových automatů,
 • zkušební, regulační a montážní technik,
 • technik údržby elektrotechnických zařízení,
 • diagnostika, revizní a servisní technik.


Dotace vyučovacích hodin

Předmět

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Celkem:

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

2. cizí jazyk

2

2

   

4

Občanská nauka

 

1

1

1

3

Dějepis

2

     

2

Matematika

5

3

3

3

14

Fyzika

2

2

   

4

Chemie a ekologie

2

     

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

   

4

Volitelný předmět MAT/AGJ

     

2

2

Celkem za všeobecné předměty:

23

18

12

14

67

Technické kreslení

2

   

4

Mechanika

2

3

 

8

Strojírenská technologie

3

2

12

Stavba a provoz strojů  

3

11

Konstruování pomocí počítače

 

2

 

 

2

Aplikace IT

 

 

 

2

Automatizační prvky

   

 

2

2

PLC + robotika

   

 

3

Ekonomika

   

1

2

3

Elektrotechnika

 

 

 

2

Automatizace

   

3

3

6

Praxe

3

3

3

 

9

 

         

Celkem povinných:

33

35

31

32

131

 

Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika - Automatizované systémy

Čtyřletý vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Profil absolventa

Získané dovednosti: Uplatnění absolventa:
 • montáže, opravy a údržba elektrických zařízení,
 • výroba a osazovaní plošných spojů,
 • diagnostika a opravy elektronických zařízení,
 • navrhování a realizace automatizačních systémů Festo,
 • měření a kontroly elektrických zařízení.
 • provozní elektrikář automatizovaných linek,
 • opravář elektronických zařízení,
 • elektrotechnik a technik pro zabezpečovací zařízení,
 • jako operátoři a programátoři průmyslových automatů

 

Dotace vyučovacích hodin

Předmět

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Celkem:

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

2. cizí jazyk

2

2

   

4

Občanská nauka

 

1

1

1

3

Dějepis

2

     

2

Matematika

5

3

3

3

14

Fyzika

2

2

   

4

Chemie a ekologie

2

     

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

   

4

Volitelný předmět MAT/AGJ

     

2

2

Technická dokumentace

3

     

3

Základy elektrotechniky

3

3

   

6

Elektrotechnologie

 

2

   

2

Silnoproudá zařízení

 

2

   

2

Elektronika

 

2

2

2

6

Číslicová technika

 

2

   

2

Elektrotechnická měření

   

3

3

6

Mikroprocesorová technika a robotika

   

3

 3

6

Elektronická zařízení a aplikace

   

3

2

5

Automatizace

   

3

3

6

Automatizační zařízení

   

2

2

4

Ekonomika

   

1

2

3

Volitelný předmět

     

2

2

Praxe

3

3

3

 

9

 

         

Celkem povinných:

32

32

32

33

129

 

26-41-M/01 Elektrotechnika - Počítačové systémy

Čtyřletý vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Profil absolventa

Získané dovednosti:

Uplatnění absolventa:

 • montáže, opravy a údržba elektrických zařízení,
 • výroba a osazovaní plošných spojů,
 • diagnostika a opravy elektronických zařízení,
 • návrh a servis počítačových sítí
 • programování v C#.
 • při řízení technologických procesů,
 • diagnostika, revize a servis techniky,
 • elektrotechnik a technik pro zabezpečovací zařízení,
 • jako operátoři a programátoři průmyslových automatů

 

Dotace vyučovacích hodin

Předmět 

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Celkem:

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

2. cizí jazyk

2

2

   

4

Občanská nauka

 

1

1

1

3

Dějepis

2

     

2

Matematika

5

3

3

3

14

Fyzika

2

2

   

4

Chemie a ekologie

2

     

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

   

4

Volitelný předmět MAT/AGJ

     

2

2

Technická dokumentace

3

     

3

Základy elektrotechniky

3

3

   

6

Elektrotechnologie

 

2

   

2

Silnoproudá zařízení

 

2

   

2

Elektronika

 

2

2

2

6

Číslicová technika

 

2

   

2

Elektrotechnická měření

   

3

3

6

Mikroprocesorová technika a robotika

   

3

3

6

Elektronická zařízení a aplikace

   

3

2

5

Počítačové sítě

   

2

2

4

Programování

   

3

3

6

Ekonomika

   

1

2

3

Volitelný předmět

     

2

2

Praxe

3

3

3

 

9

 

         

Celkem povinných:

32

32

32

33

129