Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245/2
500 03 Hradec Králové

Základní účel zřízení - školní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Školní jídelna, Střední škola, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Domov mládeže

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové
  Hradební 1029/2
  500 03 Hradec Králové

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové
  Hradební 1029/2
  500 03 Hradec Králové

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  dle telefonické domluvy

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 495 513 391+420 495 513 392,

  Kontakty

  4.5 Adresa internetové stránky

  hradebni.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové
  Hradební 1029/2
  500 03 Hradec Králové

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: *USB flash disk*

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  Kontakty

 • 4.8 Datová schránka

  s42x8tz

5. Případné platby lze poukázat

Čísla účtů školy:

43-7242610217/0100

29034511/0100

6. IČO

15062848

7. DIČ

CZ15062848 Škola je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: hradebni@hradebni.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): s42x8tz

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Střední průmyslovou školou, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Hradec Králové poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

15. Energetické politiky KHK

Osvědčení o Certifikaci dle ISO 50001

Politika systému managementu hospodaření s energií v organizacích Královéhradeckého kraje.