Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Obory - dle profese > Ekologie

Ekologie

Průmyslová ekologie - Obnovitelné zdroje energie (16-02-M/01)

Čtyřletý vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Získané dovednosti: Uplatnění v praxi:
  • vypracování technické dokumentace,
  • porozumění odborné terminologii,
  • znalost základních technologických postupů používaných v průmyslových odvětvích,
  • analýza vzorků vody, vzduchu a půdy,
  • aplikace poznatků o alternativních zdrojích energie a surovin,
  • základní orientace v legislativě.
  • uplatnění jako ekolog ve státních i soukromých podnicích,
  • pracovník ve firmách, které se zabývají hospodařením s odpady, energiemi, s vodou a v zařízeních pečujících o čistotu ovzduší,
  • uplatnění při osvětové a vzdělávací činnosti v environmentální oblasti vzdělávání.

 

Dotace vyučovacích hodin

Předmět

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Celkem

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

3/3

3/3

3/3

3/3

12/12

2. cizí jazyk

2/2

2/2

 

 

4/4

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

1

-

-

3

Zeměpis

2

-

-

-

2

Matematika

3

3

3

3

12

Fyzika

3

2

-

-

5

Chemie

2

2

2

-

6

Biologie

2

1

-

-

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

 

2/2

2/2

2/2

6/6

Všeobecné předměty

24

22

16

14

76

Písemná a elektronická komunikace

2/2

1/1

-

-

3/3

Ekonomika

-

-

2

2

4

Právo

-

-

-

2

2

Technická dokumentace

-

2/1

 

-

2/1

Technologie výroby

-

-

1

2

3

Ekologie a životní prostředí

2

2

3

3

10

Praxe

2/2

2/2

2/2

2/2

8/8

Stroje a zařízení

-

2

-

-

2

Elektrotechnika

-

-

3

-

3

Automatizace

-

-

-

1

1

Zdroje energie a obnovitelné zdroje

-

-

3

3

6

Geologie a tvorba krajiny

2

1

-

-

3

Monitorování životního prostředí

-

1

2

2

5

Celkem

32

33

32

31

128

 

Průmyslová ekologie - Obnovitelné zdroje energie (16-02-M/01)